Mitä ovat IV:t ja miten ne vaikuttavat Pokémoneihisi

IV:istä puhutaan Pokémon GO:n yhteydessä paljon. Internetistä löytyy googlettamalla useita englanninkielisiä artikkeleita IV:iden tärkeydestä sekä erilaisia laskureita, joilla omien Pokémonien IV:t saadaan tarkkaan selvitettyä. Niantic myös lisäsi peliin appraise-toiminnon, joka antaa suuntaa-antavaa tietoa Pokémonin IV-arvoista. Mutta mitä ovat IV:t? Onko niillä sitten oikeasti jotain merkitystä?

Mitä tarkoittaa IV?

IV on lyhenne sanaparista Individual Value eli vapaasti suomennettuna IV:t olisivat siis Pokémonien yksilöllisiä arvoja, jotka kuvaavat Pokémonien potentiaalia. Pokémon GO:ssa kaikilla Pokémoneilla on kolme piilotettua ominaisuutta (hidden stat), jotka ovat Stamina (kestävyys), Attack (hyökkäys) ja Defense (puolustus). Jokaisella ominaisuudella on oma IV-arvo väliltä 0-15, jossa 0 on huonoin ja 15 paras mahdollinen. Mitä suurempi Attack-arvo on, sitä kovempaa Pokémon iskee, kun taas suurempi Defense-arvo pienentää Pokémoniin kohdistuvien iskujen tehoa ja Stamina määrittelee kuinka hyvin Pokémon kestää iskuja ennen kuin se pökertyy. Täydellisellä yksilöllä kaikki kolme arvoa ovat 15, jolloin sen yhteenlasketut IV-arvot ovat 100% ( (15+15+15)/45=1 eli 100% ). Jos Pokémonilla olisi täydellinen Attack-arvo eli 15, heikohko Defense-arvo esimerkiksi 7 ja melko hyvä Stamina-arvo 10 olisivat sen IV:t silloin (15+7+10)/45=0,7111… eli n.71%. IV-prosenttiarvo siis määrittelee kuinka lähellä täydellistä yksilöä Pokémonisi on ja miten se eroaa muista saman lajin Pokémoneista. Appraise-ominaisuudella pystyy päättelemään Pokémonin IV-arvoja, mutta tarkat tulokset saat erilaisilla IV-laskureilla.

Miten IV:t vaikuttavat Pokémoneihin?

IV:t määrittelevät Pokémonisi potentiaalin ja ne vaikuttavat suoraan Pokémonisi maksimi-CP-arvoon sekä määrittelevät kuinka paljon vahinkoa Pokémonin iskut aiheuttavat hyökätessä (Attack), kuinka paljon Pokémoniin kohdistuvat iskut vahingoittavat sitä (Defense) ja kuinka hyvin Pokémon kestää iskuja ennen kuin se pökertyy (Stamina), jolloin siihen täytyy käyttää Revive. Jokaisella Pokémonilla on omat ennaltamääritellyt perusarvot (base stats) kullekin eri ominaisuudelle (Attack, Defense, Stamina) ja IV-arvot lasketaan siis näiden perusarvojen päälle ikään kuin “bonuksena”. On siis sanomattakin selvää, että Caterpie, jolla on täydellinen 15/15 Attack-IV ei tee lähellekään yhtä paljon vahinkoa kuin Dragonite, jonka Attack-IV on huonoin mahdollinen 0/15, koska Dragoniten perusarvot ovat niin paljon Caterpien arvoja paremmat (ks. alla oleva taulukko).

#010 Caterpie

#149 Dragonite

Attack 55 263
Defense 62 201
Stamina 90 182

Caterpien ja Dragoniten perusarvot (base stats) vertailussa. Vaikka Caterpien IV:t olisivatkin täydelliset ja Dragoniten kaikki IV-arvot olisivat nollassa, ei Caterpie siltikään pärjäisi Dragonitelle sen huonojen perusarvojen vuoksi.

IV:t siis toimivat parhaiten vertailussa saman lajin Pokémonien kesken. Snorlax, jonka attack on 15 tekee enemmän vahinkoa kuin Snorlax, jonka Attack on 0 (olettaen, että molemmilla on samat iskut ja suunnilleen sama CP). Samaan tapaan Snorlax, jonka IV:t ovat täydelliset (eli sen IV:t ovat 100%), maksimi-CP on 3307, mutta Snorlax, jonka IV:t ovat päinvastoin huonoimmat mahdolliset (eli 0%) maksimi-CP on vain 2 884. Mitä paremmat IV:t, sitä suurempi on myös Pokémonin maksimi-CP. Tämän vuoksi kannattaa siis power upata ja kehittää vain hyvät IV:t omaavia yksilöitä, jos haluaa mahdollisimman suuren CP:n omaavia Pokémoneja.

Mikä on Appraise-toiminto ja miten sitä tulkitaan?

Ilman erillisiä IV-laskureita Pokémonien IV:itä ei ole mahdollista tarkasti tietää, mutta Pokémon GO -pelissä itsessään oleva Appraise-toiminto antaa hyvin suuntaa, kun halutaan selvittää Pokémonin potentiaali. Appraise-toiminto löytyy siis Pokémonin-tietojen tarkastelunäkymästä oikeasta alakulmasta löytyvän valikon takaa (ks. alla olevassa kuvassa vasemmalla). Mene siis ensin tarkastelemaan sen Pokémonin tietoja ja avaa oikeasta alakulmasta valikko ja valitse sieltä Appraise. Tämän jälkeen oman tiimisi (Instinct, Mystic tai Valor) johtaja ilmestyy ruudullesi ja kertoo sinulle asioita Pokémonistasi.

Pokémon GO -pelin Appraise-toiminto (Team Instinct).

Sanamuodot vaihtelevat eri tiimien välillä, alla on selvennetty mitä kunkin eri tiimin johtajan Appraise-toiminnon arvioinnit tarkoittavat.

Instinct

 1. Ensimmäinen lause
  • “Overall, your (Pokémon) looks like it can really battle with the Best of Them!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 82-100%
  • “Overall, your (Pokémon) is really strong!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 66-81%
  • “Overall, your (Pokémon) is pretty decent!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 51-65%
  • “Overall, your (Pokémon) has room for improvement as far as battling goes.” Pokémonin IV:t ovat alle 50%
 2. Toinen lause tai lauseet
  • “Its best quality is its (HP/Attack/Defense).” Ominaisuus, jolla on Pokémonin paras IV-arvo (joko HP, Attack tai Defense)
  • “Its (Attack/Defense) is great too!” Tämän ominaisuuden IV-arvo on sama kuin ensiksi mainitulla. Jos kaikki kolme mainitaan (Its best quality is its HP. Its Attack is great too! Its Defense is great too!) tarkoittaa se, että kaikilla kolmella ominaisuudella on sama IV-arvo.
 3. Kolmas lause
  • “Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it!” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 15.
  • “Its stats are really strong! Impressive.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on joko 13 tai 14.
  • “It’s definitely got some good stats. Definitely!” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo sijoittuu välille 8-12.
  • “Its stats are all right, but kinda basic, as far as I can see.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 7 tai alle.

Mystic

 1. Esimmäinen lause
  • “Overall, your (Pokémon) is a wonder! What a breathtaking Pokemon!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 82-100%
  • “Overall, your (Pokémon) has certainly caught my attention.” Pokémonin IV:t ovat väliltä 66-81%
  • “Overall, your (Pokémon) is above average.” Pokémonin IV:t ovat väliltä 51-65%
  • “Overall, your (Pokémon) is not likely to make much headway in battle.” Pokémonin IV:t ovat alle 50%
 2. Toinen lause tai lauseet
  • “I see that its best attribute is its (HP/Attack/Defense)..” Ominaisuus, jolla on Pokémonin paras IV-arvo (joko HP, Attack tai Defense)
  • “It is matched equally by its (Attack/Defense).” Tämän ominaisuuden IV-arvo on sama kuin ensiksi mainitulla. Jos kaikki kolme mainitaan (I see that its best attribute is its HP. It is matched equally by its Attack. It is matched equally by its Defense.) tarkoittaa se, että kaikilla kolmella ominaisuudella on sama IV-arvo.
 3. Kolmas lause
  • “Its stats exceed my calculations. It’s incredible!” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 15.
  • “I am certainly impressed by its stats, I must say.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on joko 13 tai 14.
  • “Its stats are noticeably trending to the positive.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo sijoittuu välille 8-12.
  • “Its stats are not out of the norm, in my estimation.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 7 tai alle.

Valor

 1. Esimmäinen lause
  • “Overall, your (Pokémon) simply amazes me. It can accomplish anything!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 82-100%
  • “Overall, your (Pokémon) is a strong Pokemon. You should be proud!” Pokémonin IV:t ovat väliltä 66-81%
  • “Overall, your (Pokémon) is a decent Pokemon.” Pokémonin IV:t ovat väliltä 51-65%
  • “Overall, your (Pokémon) may not be great in battle, but I still like it!” Pokémonin IV:t ovat alle 50%
 2. Toinen lause tai lauseet
  • “Its (HP/Attack/Defense) is its strongest feature.” Ominaisuus, jolla on Pokémonin paras IV-arvo (joko HP, Attack tai Defense)
  • “I’m just as impressed with its (Attack/Defense).” Tämän ominaisuuden IV-arvo on sama kuin ensiksi mainitulla. Jos kaikki kolme mainitaan (Its HP is its strongest feature. I’m just as impressed with its Attack. I’m just as impressed with its Defense.) tarkoittaa se, että kaikilla kolmella ominaisuudella on sama IV-arvo.
 3. Kolmas lause
  • “I’m blown away by its stats. WOW!” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 15.
  • “It’s got excellent stats! How exciting!” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on joko 13 tai 14.
  • “Its stats indicate that in battle, it’ll get the job done.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo sijoittuu välille 8-12.
  • “Its stats don’t point to greatness in battle.” Edellä mainitun (parhaan) ominaisuuden IV-arvo on 7 tai alle.

Täydellisen 100%-yksilön selvittäminen Appraise-toiminnon avulla

Vaikka Pokémonien IV:itä ei yleensä pysty tarkkaan päättelemään pelkän Appraisen perusteella, vaan tarvitaan erilaisia IV-laskureita, on täydellisen 100% IV:t omaavan Pokémonin selvittäminen Appraisen avulla mahdollista. Oman tiimi johtajan täytyy sanoa kaikki tietyt lauseet, jotta Pokémonisi on varmasti täydellinen yksilö IV:iden suhteen. Nämä lauseet vaihtelevat tiimeittäin ja ne on selvennetty alla.

Instinct

Pokémonisi IV:t ovat 100%, jos Spark sanoo kaikki seuraavat lauseet:

 • “Overall, your (Pokémon) looks like it can really battle with the Best of Them! Its best quality is its HP. Its Attack is great too! Its Defense is great too! Its stats are the best I’ve ever seen! No doubt about it!”

Mystic

Pokémonisi IV:t ovat 100%, jos Blanche sanoo kaikki seuraavat lauseet:

 • “Overall, your (Pokémon) is a wonder! What a breathtaking Pokemon! I see that its best attribute is its HP. It is matched equally by its Attack. It is matched equally by its Defense. Its stats exceed my calculations. It’s incredible!”

Valor

Pokémonisi IV:t ovat 100%, jos Candela sanoo kaikki seuraavat lauseet:

 • “Overall, your (Pokémon) simply amazes me. It can accomplish anything! Its HP is its strongest feature. I’m just as impressed with its Attack. I’m just as impressed with its Defense. I’m blown away by its stats. WOW!”

Täydelliset 100% IV:t omaava Rhydon.

Jätä kommentti

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia, voit kommentoida myös nimettömästi.
Jos sinulla on Salamatipun käyttäjätunnus voit kirjautua sisään tästä.

*