Merkinnät kategoriasta tyypit

Pokémon GO: Tyypit

Pokémon-pelien yksi tärkeimpiä tekijöitä ovat Pokémonien eri tyypit ja kuinka eri tyypit toimivat toisiaan vastaan taistelussa. Tyyppejä on generaatiosta 6 eteenpäin ollut yhteensä 18 erilaista. Sekä Pokémoneilla että niiden iskuilla on tyypit; Pokémonilla voi olla yksi tai kaksi tyyppiä, iskuilla on aina vain yksi tyyppi. Suuren osan tyyppieduista pystyy päättelemään maalaisjärjellä (vesi (water) on hyvä tulta (fire) vastaan), mutta osa voi olla hankalampi ymmärtää.

Pokémonien tyypit

Kullakin Pokémonilla voi olla joko yksi tai kaksi eri tyyppiä. Hyvin yleistä on, että saman evoluutiolinjan Pokémoneilla on sama tyyppi (Bulbasaur, Ivysaur ja Venusaur ovat kaikki Grass ja Poison -tyyppiä), mutta näin ei kuitenkaan aina ole (Charmander ja Charmeleon ovat pelkästään Fire-tyyppiä, mutta niiden viimeinen muoto Charizard on sekä Fire että Flying -tyypin Pokémon). Tyyppejä on generaation 6 jälkeen ollut yhteensä 18, alla olevassa kuvassa on lueteltu kaikki tyypit.

Pokémon-peleissä esiintyvät tyypit (gen 6 lähtien).

Tyyppiedut

Pokémon-peleissä tapahtuvien taisteluiden perusperiaatteena voidaan pitää tyyppietujen tavoittelua. Tyyppietuja voidaan hyödyntää sekä hyökkäämiseen että puolustamiseen. Käytännössä tietyt tyypit toimivat toisia vastaan joko hyvin (Super Effective), huonosti (Not Very Effective) tai neutraalisti (tyypillä ei ole tällöin vaikutusta iskujen tehokkuuteen). Näiden kolmen lisäksi Pokémon voi olla myös immuuni tietyn tyypin hyökkäyksille (Pokémon GO:ssa ei ole täyttä immuniteettia, vaan hyökkäykset tekevät aina edes vähän damagea/vahinkoa). Esimerkiksi Fire-tyypin iskut tekisivät Not Very Effective damagea Water-tyypin Pokémoneihin (toisin sanoen siis toimisivat huonosti), mutta vastaavasti Grass-tyyppeihin Super Effectiveä (eli toimivat hyvin).

Tyyppietu määräytyy aina iskun tyypin ja puolustavan Pokémonin tyypin mukaan. Esimerkiksi Fire/Flying-tyypin Charizardilla voi olla Dragon Claw -isku, joka on Dragon-tyyppiä. Kyseinen isku ei tee Super Effectiveä Grass-tyyppeihin, vaikka Charizard itse onkin Fire-tyyppiä. Dragon Claw tekisi siis kyseisessä tapauksessa neutraalia damagea Grass-tyypin Venusauriin. Fire-tyypin isku Fire Spin taas tekisi siihen Super Effective damagea, sillä Fire eli tuli on hyvä Grass- eli ruohotyyppejä vastaan. Puolustavan Pokémonin molemmat tyypit vaikuttavat tyyppietuihin; esimerkiksi Water/Flying-tyypin Gyarados ei ota Super Effective damagea Grass-tyypin iskuista, vaikka se onkin Water-tyypin Pokémon, sillä sen toinen tyyppi, Flying, resistaa/vastustaa Grass-tyypin iskuja. Toisaalta taas Electric-tyypin iskut sattuvat siihen entistäkin kovemmin, sillä Electric on vahva sekä Water- että Flying-tyyppejä vastaan.

Pokémon GO tyyppiedut taulukkona; vasemmalla hyökkääjä ja ylhäällä puolustaja (vihreä = Super Effective, Punainen = Not Very Effective, Musta = Immunity).

Kuinka tyyppietutaulukkoa luetaan?

Taulukkoa luetaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Ensin valitaan vasemmasta reunasta hyökkäävän Pokémonin iskun tyypin mukainen rivi. Esim. Rhydonin isku Earthquake on Ground-tyyppiä eli katsotaan riviä Ground. Seuraavaksi valitaan sarake puolustavan Pokémonin tyypin mukaan. Jos Rhydon on hyökkäämässä Fire-tyypin Enteitä vastaan valitaan sarake Fire. Seuraavaksi katsotaan rivin ja sarakkeen risteyskohtaa. Tässä esimerkissä risteyksessä on vihreä ruutu, eli Rhydonin Earthquake-isku tekee Super Effective damagea Fire-tyypin Enteihin. Jos ruutu olisi ollut punainen, olisi isku tehnyt Not Very Effective damagea eli toiminut huonosti. Jos ruutu olisi ollu harmaa/väritön, olisi tehty damage ollut neutraalia. Mikäli ruutu olisi ollut musta, olisi puolustavalla Pokémonilla ollut immuniteetti Ground-tyypin iskuihin, eli ne olisivat tehonneet siihen todella huonosti.

Miten tyyppietutaulukkoa luetaan. Ensin valitaan rivi vasemmalta, sitten sarake ylhäältä ja niiden risteyksessä oleva väri määrää kuinka hyvin hyökkäävän Pokémonin isku tehoaa puolustavaan Pokémoniin.

Entäs jos puolustavalla Pokémonilla on kaksi tyyppiä?

Tällöin sinun tulisi katsoa saman iskun tehokkuus molempia tyyppejä vastaan erikseen ja päätellä sen jälkeen iskun tehokkuus seuraavasti:

 • Vihreä + vihreä
  • Tupla Super Effective, tekee paljon damagea
 • Vihreä + neutraali
  • Super Effective, tekee hyvin damagea
 • Vihreä + punainen (sama kuin neutraali + neutraali)
  • Kumoavat toisensa, tekee neutraalia damagea
 • Vihreä + musta
  • Tekee hieman heikommin damagea
 • Punainenneutraali
  • Not Very Effective, tekee huonosti damagea
 • Punainen + punainen
  • Tupla Not Very Effective, tekee heikosti damagea
 • Punainen + musta
  • Tekee todella heikosti damagea

Esimerkiksi Grass– ja Psychic -tyypin Exeggutoriin tehoaa erittäin hyvin Bug-iskut, sillä Bug on hyvä sekä Grass– että Psychic-tyyppejä vastaan. Toisaalta taas Ghost ja Poison -tyyppiä oleva Gengar ei ota juuri minkäänlaista damagea Fighting-iskuista, joille sillä on sekä immuniteetti (Ghost) että resistanssi (Poison). Valittaessa hyökkääjiä onkin siis myös iskujen tyyppietujen lisäksi mietittävä miten hyvin hyökkäävä Pokémon mahdollisesti resistaa puolustavan Pokémonin iskuja. Electric-tyypin Jolteon tekee kyllä Super Effectiveä Water-tyypin Vaporeoniin Electric-iskuillaan, mutta Electric ei resistaa Wateria, kun taas Grass-tyypin Exeggutoriin Water-iskut eivät satu yhtä paljon, jolloin se voi kestää Jolteonia paremmin.

STAB eli Same-Type Attack Bonus

Pokémon-peleissä (myös Pokémon GO:ssa) on käytössä STAB eli Same-Type Attack Bonus. Tämä tarkoittaa siis suomennettuna saman tyypin hyökkäysbonusta eli mikäli hyökkäävän Pokémonin tyyppi on sama kuin sen iskun tyyppi, tekee se hieman enemmän damagea. Esimerkiksi Fire/Flying-tyypin Charizard saisi Fire Spin -iskulleen STABin, koska Charizard on itsekin Fire-tyyppiä, tällöin Fire Spin tekisi siis hieman enemmän damagea, kuin jos sitä käyttäisi jonkun muun kuin Fire-tyypin Pokémon. Vastavuoroisesti Charizard ei saa STABia Dragon Claw -iskulle, sillä se ei ole Dragon-tyyppiä, mutta Dragonite saisi kyseiselle iskulle STABin, koska se on Dragon-tyypin Pokémon ja Dragon Claw on Dragon-tyypin isku. Pokémon GO:ssa STAB on 20% eli iskun damage kerrottaisiin 1,2:lla. Tyyppieduilla on Pokémon GO:ssa selkeästi suurempi merkitys kuin STABilla. Tämän vuoksi esimerkiksi Dragoniten Steel Wing ei ole huono isku, vaikka se ei olekaan samaa tyyppiä Dragoniten kanssa, jos sillä hyökätään vaikkapa Rock-tyypin Golemiin, johon Steel Wing tekee Super Effective damagea.